Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

We czwartek, 9 grudnia 2021 r., odbyła się kolejna sesja wykładowa Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.

Tym razem wykładowcą była dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, Profesor UPJPII, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania badawcze w zakresie media i public relations, komunikacji językowej i wizerunkowej oraz jakości komunikowania w przestrzeni nowych mediów; autorka publikacji naukowych, m.in. Metafory we współczesnej reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku.…

Omówione zostały dwa tematy:

  1. Do czego inspiruje etyka dziennikarzy?
  2. Jakie są sposoby manipulacji medialnej?

Następne nasze spotkanie zaplanowane jest na 8 lutego 2022 r., na które serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy 🙂