Renowacja starego kościoła

Ogłoszenie inwestycyjne 21/2024

21/2024 – plik .pdf

Unieważnienie – plik .pdf

Ogłoszenie inwestycyjne 27/2024

27/2024 – plik .pdf

Ogłoszenie inwestycyjne 28/2024

28/2024 – plik .pdf

Protokół z otwarcia ofert – plik .pdf

Protokół z udzielenia zamówienia – plik .pdf

 

Program Ochrony Zabytków 2023 rok

 Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): kontynuacja prac we wnętrzu – konserwacja ołtarza Św. Antoniego oraz ścian i dekoracji malarskiej nawy.

Wartość zadania ogółem – 198 791,37 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 113 700,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 10 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 60 000,00 zł

– udział własny Parafii – 15 091,37 zł

Program Ochrony Zabytków  2022 rok

Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): prace konserwatorskie w zakrystii.  Wartość zadania ogółem – 117 740,52 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 55 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 10 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 45 000,00 zł

– udział własny Parafii – 7 740,52,00 zł

Krużlowa, dnia 2022-07-30

 

Program Ochrony Zabytków  2021 rok

Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): kontynuacja prac we wnętrzu – konserwacja ścian murowanej kaplicy bocznej.  Wartość zadania ogółem – 113 652,00 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 70 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 12 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 30 000,00 zł

– udział własny Parafii – 1 652,00 zł

 

Zadanie pn. Prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium Ks. Benedykta Ścibora ( XVI w). Wartość zadania ogółem – 12.096,00 zł w tym:

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 5 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 6 000,00 zł

– udział własny Parafii – 1 096,00 zł

Krużlowa, dnia 2021-05-10

Program Ochrony Zabytków  2020 rok

Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): konserwacja dekoracji malarskiej na sklepieniu kaplicy bocznej i chrzcielnicy 1486 r  Wartość zadania ogółem – 68 408,17 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego  w wysokości 22 600,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 40 000,00 zł

– udział własny Parafii – 5 808,17,00 zł

 

                                                                

Program Ochrony Zabytków 2019 rok

 Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): konserwacja ołtarza bocznego prawego z fragmentami ścian nawy znajdującymi się za nim.  Wartość zadania ogółem – 144 903,84,00 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 60 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 32 500,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 8 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 43 000,00 zł

– udział własny Parafii – 1 403,84 zł

 

Program Ochrony Zabytków 2018 rok

 Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): konserwacja ołtarza bocznego lewego z fragmentami ścian nawy znajdującej się za ołtarzem ( etap I ). 

Wartość zadania ogółem – 114 504,82,00 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 60 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 20 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 4 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 30 000,00 zł

– udział własny Parafii – 504,82 zł

Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): konserwacja ołtarza bocznego lewego z fragmentami ścian nawy znajdującej się za ołtarzem ( etap II ), konserwacja obrazu „Zdjęcie z krzyża z duszami czyśćcowymi ( XVIII w.) Wartość zadania ogółem – 36 025,10 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 36 000,00 zł

– udział własny Parafii – 25,10 zł

 

Program Ochrony Zabytków 2017 rok

 Zadanie pn. Krużlowa Wyżna, drewniany kościół pw. Narodzenia NMP ( XVI w): konserwacja ambony i II etap konserwacji  ołtarza głównego. 

Wartość zadania ogółem – 173 211,68 zł  w tym:

– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 107 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł

– dofinansowanie ze środków Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 5 000,00 zł

– dofinansowano ze środków Gminy Grybów w wysokości 30 000,00 zł

– udział własny Parafii – 1 211,68 zł