Historia Klasztoru w Krużlowej Wyżnej

Klasztor Sióstr Dominikanek w Krużlowej Wyżnej został założony w 1953 roku przez ówczesną Przełożoną Generalną Matkę Rozarianę Mikiewicz na prośbę ks. Kanonika Franciszka Janika (Dziekana Grybowskiego i proboszcza w Krużlowej).
Celem głównym założenia klasztoru było podjęcie katechizacji, opieki nad dzieci, pracy w zakrystii oraz działalności charytatywnej, przejawiającej się w odwiedzinach chorych po domach. Początkowo pracowały tutaj cztery siostry, z biegiem lat liczba sióstr zmieniała się w zależności od potrzeb placówki. W historię placówki wpisały się przede wszystkim s. Leonida, s. Izydora, s. Albertyna oraz s. Bogumiła – z rąk jej wyszły przepiękne ornaty, kapy, bursy, sztandary i chorągwie. W okresie zimowym organizowała akcję hafciarską dla krawczyń z całej parafii.
W dokumentach archiwalnych placówki można przeczytać następujące wspomnienie: Siostry urządzały akademie, przedstawienia, wyświetlane przeźrocza, oraz tzw. Godzinę Biblijną. W okresie Bożego Narodzenia „Opłatek” a małym dzieciom przedszkolnym „ Św. Mikołaja”, aby w ten sposób oddziaływać wychowawczo na młodzież. W Wielkim Poście obchodziły z dziećmi Drogę Krzyżową w strojach szkarłatnych z narzędziami męki Pańskiej.

W latach 1999-2006, przy wielkim staraniu i zaangażowaniu Ks. Prałata Kazimierza Stępnia, przy wsparciu wielu ludzi dobrego serca oraz całej społeczności wiernych z parafii, został zbudowany nowy klasztor i powstało przedszkole. 22 sierpnia 2006 roku erygowano kaplicę klasztorną pw. Niepokalanego Serca NMP, a 12 września 2006 roku J.E. Ks. Bp. Wiktor Skworc poświęcił kaplicę wraz z całym budynkiem przedszkola.

ks-Franciszek-Janik
ks. Franciszek Janik
Kruzlowa-Dom-Siostr
Krużlowa Dom Sióstr
s-Leonida
s. Leonida
s. Izydora Sołtys
s. Izydora Sołtys
s-Albertyna-Soltys
s. Albertyna Sołtys
s-Bogumila
s. Bogumiła
Przy tutejszej parafii siostry dominikanki prowadzą przedszkole, którego pierwszym dyrektorem została s. Cherubina Grażyna Nowak.

Od tego czasu przedszkole przeszło liczne renowacje, modernizację budynku
oraz pomieszczeń. Plac zabaw został wyposażony w zabawki i sprzęt ogrodowy zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa, dosadzono też liczne krzewy i drzewka. W przedszkolu mieszczą się obecnie sale dydaktyczno-wychowawcze, kuchnia i dobrze zagospodarowana piwnica.

20 maja 2009 roku placówka przyjęła imię Świętego Jana Pawła II.