Sakramenty święte

Chrzest

Aby ochrzcić dziecko

Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał).

 1. Jeśli dziecko nie jest z naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
 2. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
 3. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego Sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym, czy konkubinacie.
 4. Dziecko należy zgłosić najpóźniej 1 tydzień przed planowaną datą Chrztu św.
 5. Chrzty są udzielane w kościele parafialnym, w Krużlowej, w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o 11:00, w pozostałe dni poza Mszą świętą.
 6. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się w dniu Chrztu św. przed Mszą Św.

Bierzmowanie

Do Sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, po uprzednim przygotowaniu przez Księdza katechizującego w danej szkole. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w diecezjalnym programie „Wiarygodni”, który składa się z trzech elementów każdego miesiąca (katecheza, spotkanie w małych grupach, celebracja).

I Komunia święta

Aby przystąpić do I komunii świętej

Wszystkie dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. winny uczestniczyć w katechezie szkolnej oraz w przygotowaniu parafialnym.

Przygotowanie parafialne do I Komunii św. prowadzone jest w ramach spotkań, które mają miejsce po wcześniejszym zapowiedzeniu w kościele parafialnym w Krużlowej.

Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę maja, podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Pokuta i pojednanie

Spowiedź święta w naszym Sanktuarium jest codziennie pół godziny przed Mszą świętą.

Ponadto z okazji I piątku spowiadamy:
w I czwartek, w Krużlowej od 17.30 (16:30 – w zimie),
w I piątek w Krużlowej od 17.00 (16:00 – w zimie), w Starej Wsi od 16:00 (15:00 – w zimie)

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). 

Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się w każdy I piątek miesiąca od godz. 8.00 lub 9:00 podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:

– stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament,
– krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana,
– uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

Małżeństwo

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

 1. Odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu.
 2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu odbycia 2 spotkań przedmałżeńskich i spisania protokołu. Na I rozmowę należy przynieść:
 • Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
 • Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
 • Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno – prawnymi, tzw. ślub konkordatowy).
 • Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
 • W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
 • W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
 1. Narzeczeni uczestniczą w Dniu Skupienia oraz odbywają 3 rozmowy w Poradnictwie Rodzinnym. Poradnia rodzinna mieści się w budynku plebanii.
 2. Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na II rozmowę, przynosząc dokumenty pozyskane z Urzędu Stanu Cywilnego.

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb należy:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.
 • należy przynieść (do wglądu) oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kartę Zgonu (pozostaje w kancelarii).
 • jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie naszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim;
 • Msze św. za zmarłego można zamawiać przy okazji pogrzebu w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy żałobnej.
 • 30 minut przed rozpoczęciem Mszy żałobnej nastąpi wyprowadzenie trumny z kaplicy przedpogrzebowej.

Pogrzeb katolicki
Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.
Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:

Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan 1184: § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.