Lektor – chrześcijanin ustanowiony do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez inne osoby świeckie, niebędące ustanowionymi przez władzę kościelną. Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Start – LSO Diecezja Tarnowska