Swoją działalność orkiestra oficjalnie rozpoczęła 9 września 2001 r. wykonując hymn „Rycerze Floriana”. Liczyła wtedy zaledwie 8 osób. Orkiestrę założył Roman Kwoka jest też jej dyrygentem i sam uczy gry na wszystkich instrumentach muzycznych. Na przestrzeni lat orkiestra rozrosła się i obecnie składa się z 32 osób.

Tworzą ją głównie ludzie młodzi, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, studenci oraz młodzież pracująca, dla których udział w próbach i występach jest specyficzną szkołą poznawania i uwrażliwiania na piękno utworów muzycznych od pieśni kościelnych, przez utwory ludowe, aż po utwory patriotyczne i muzykę klasyczną.

Orkiestra prezentuje swoje wysokie umiejętności podczas uroczystości kościelnych i Gminnych w Krużlowej, Grybowie czy Nowym Sączu. Bierze udział w przeglądach wojewódzkich orkiestr dętych „Echo Trombity”. Występowała w Krakowie podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2014 r.  

Potwierdzeniem jej wysokiego poziomu muzycznego są wyróżnienia takie jak: I miejsce w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Obszaru „LGD” Korona Sądecka w 2013 r. i wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu „Echo Trombity” w 2013, 2014, 2016 oraz 2018 roku.

W roku 2018 podczas Uroczystego Otwarcia Nowej Siedziby Liceum Ogólnokształcącego Imienia Artura Grottgera w Grybowie orkiestra miała zaszczyt wystąpić przed Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską, oraz gośćmi Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Grybów.   
Orkiestra jest otwarta na wszystkich, którzy zwracają się z prośbą o uświetnienie uroczystości czy też wzbogacenie programu podczas festynów.