OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI Niedziela Zwykła

1. Dziękujemy Księdzu Misjonarzowi ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich za wygłoszone Słowo Boże. Bóg zapłać!  Po Mszach Świętych będzie można nabyć pamiątki religijne wykonane przez Afrykańczyków i złożyć tym samym ofiarę na misje.

2. Dziękujemy za złożoną dziś ofiarę na cele parafialne. Bóg zapłać!

3. Składamy podziękowanie kolejnym 12 rodzinom za złożenie ofiar do kopert na potrzeby naszej parafii oraz jednej rodzinie ze Starej Wsi na potrzeby kaplicy. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

4. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w naszym kościele parafialnym 40-godzinne nabożeństwo, które trwać będzie przez trzy kolejne niedziele, przygotowujące nas duchowo do godnego i owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

 Porządek  adoracji dziś:

        8.00   – 9.00 – Widomia, Pogorek

      10.00  – 11.00 – Gromnik, Krzemionki, Zamłynie, Zawodzie

                       – Klasy VII i VIII SP

      12.00 – 13.00 – Centrum, Równia, Pustki,

      13.00 – 14.00 – Poddziale,

      14.00 – 14.30 – Krużlowa Wyżna – Wieś

      14.30 – 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego,

                      –  Nieszpory Eucharystyczne

      15.00 – Msza święta

5. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– w poniedziałek – Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

– we środę – 14 rocznica święceń biskupich biskupa Wiesława Lechowicza, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej tarnowskiej diecezji i Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej a obecnie mianowanego biskupem polowym Wojska Polskiego.

– w piątek – po Mszy świętej o godz. 17.00 odbędzie się półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z obowiązkowym udziałem Parafialnego Zespołu Synodalnego. Po zakończeniu nabożeństwa druga część spotkania synodalnego odbędzie się w budynku plebanii. Prosimy o obowiązkowe przybycie!

6. W niedzielę za tydzień 20 lutego Adoracja w ramach czterdziestogodzinnego nabożeństwa odbędzie się według następującego porządku:

             8.00   – 9.00  –  Osików

              10.00 – 11.00   – Róże Żywego Różańca

              12.00 – 12.30   – Schola Dziecięca

              12.30 – 13.00   – Lektorzy i Ministranci

              13.00 – 13.30   – Dziewczęca Służba Maryjna

              13.30 – 14.30   – Członkowie OSP i Koła Gosp. W.

              14.30 – 15.00   – Koronka, Nieszpory Eucharystyczne

              15.00 –   Msza święta

Składka w tym dniu na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

7. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej w nowo formowanym 114 batalionie lekkiej piechoty w Limanowej. Dokładne informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń!

8. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać!

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra oraz bezpłatne czasopisma.