Ogłoszenia Parafialne IV Niedziela Wielkiego Postu 27.03.2022

1. W kolejną Niedzielę Synodalną módlmy się za V Synod Diecezji Tarnowskiej aby jego wysiłki przyniosły wszystkim wiernym duchowe owoce.

2. Składamy podziękowanie: tym, którzy, będąc na przedstawieniu teatralnym złożyli ofiarę w łącznej kwocie 1000 zł dla uchodźców, których ma pod swoją opieką nasz rodak ks. Krzysztof Sapalski w Ukrainie, dziękujemy tym, którzy złożyli w ostatnim czasie ofiarę na potrzeby parafialne: 3 rodzinom z Krużlowej za 300 zł, 1 rodzinie ze Starej Wsi za 100 zł. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

3. Dziś podczas nabożeństwa Gorzkich Żali zbierana będzie ofiara na dekoracje i kwiaty do ciemnicy i grobu Pańskiego.

4. W budynku plebanii po Mszy świętej popołudniowej w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy i prosimy o przybycie!

5. Prosimy kolejne Róże Różańcowe o prowadzenie modlitwy różańcowej w następnych dniach, pół godziny przed Mszą świętą.

6. Przypominamy i zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

7. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– I piątek miesiąca. Spowiedź w Starej Wsi o godz. 15.00, w Krużlowej o godz. 16.00. Do chorych, zgłoszonych, w zakrystii, udamy się według następującego porządku: Ks. Fabian od godz. 8.00, Ks. Proboszcz od godz. 9.00, ks. Tomasz na Starej Wsi od godz. 8.00. Będzie to równocześnie posługa sakramentalna u chorych przed świętami. Modlitwa za misje i misjonarzy oraz modlitwa wynagradzająca Sercu Bożemu za grzechy. Ofiara pieniężna w tym dniu na potrzeby misyjne.

– w niedzielę – 3 kwietnia:

* składka na cele diecezjalne,

* w ramach akcji „Pola Nadziei” zbierana będzie po Mszach świętych ofiara na potrzeby podopiecznych sądeckiego hospicjum,

* w remizie OSP w Korzennej odbędzie się akcja krwiodawstwa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

8. W najbliższą niedzielę 3 kwietnia w zamian za kalwaryjską drogę krzyżową, po Mszy świętej popołudniowej rozpocznie się w górnej części kościoła inscenizowana droga krzyżowa w plenerze, która prowadzić będzie na Madejkę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i refleksji! Podczas tej drogi krzyżowej zbierana będzie ofiara dla uchodźców, których utrzymuje w swojej parafii na Ukrainie nasz rodak Ks. Krzysztof Sapalski. Prosimy o ofiarność na ten cel!

9. Zbliża się czas rekolekcji parafialnych, które w tym roku odbędą się w dniach od 5 do 8 kwietnia. Prosimy zapoznać się z planem rekolekcji i tak zaplanować sobie czas aby wziąć w nich udział.

10. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca się z prośbą o pomoc dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w domu wczasowym LIDO. Zbiórka darów odbędzie się przy kaplicy w Starej Wsi w piątek od godz. 16.00.

11. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Krzysztof R. 75, Kazimierz G. 212, Albina F. 76, Marta J. 112, Bogdan J. 200, Stanisław F. 170, Łukasz O. 263, Katarzyna F. 152.

12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra, a także paschaliki i baranki wielkanocne.