Wielka Sobota

W WIELKĄ SOBOTĘ (16.04.2022), Noc paschalną rozjaśnił zmartwychwstały Chrystus. Była to dla nas naprawdę Wielka Noc, bo w niej przeżywaliśmy wydarzenie, jakim było przejście (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Uobecniły nam ją przede wszystkim dwa sakramenty paschalne: Chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty były ośrodkiem sprawowanej liturgii.