OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XVIII Niedziela Zwykła

31.07.2022 r.

1. Rozpoczęliśmy dziś Tygodniowy Odpust Parafialny ku czci Przemienienia Pańskiego. Dzisiejszymi Kaznodziejami są nasi Rodacy, obchodzący w tym roku 10. rocznicę święceń kapłańskich: Ks. Jakub Klimontowski i ks. Daniel Walusz. Serdecznie im dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i modlitwę. Bóg zapłać!

2. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z programem odpustu, umieszczonym na naszej stronie internetowej, w gablocie parafialnej oraz na bramach prowadzących do placu kościelnego. Prosimy również dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami, młodzież i dorosłych, a zwłaszcza Panie ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich do niesienia  feretronów, obrazów, baldachimu, kandelabrów w strojach regionalnych podczas procesji w czasie tygodnia odpustowego.

3. W kolejnych dniach odpustowego czasu szczególnie zapraszamy:

– w poniedziałek: nauczycieli, wychowawców i rodziców na Mszę Świętą, oraz spotkanie z diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców do Sali Misterium na godz. 17.00

– we wtorek – Akcję Katolicką na wspólną modlitwę i spotkanie w budynku plebanii o godz. 17.00

– w środę – Róże Różańcowe i grupy działające w parafii. Będzie to dzień rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego z możliwością zyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w rocznicę konsekracji

– w czwartek – Rodziny z dziećmi, które otrzymają specjalne błogosławieństwo oraz słodką nagrodę

– w piątek – chorych, starszych, cierpiących na duszy i ciele, oraz przeżywających różnego rodzaju trudności

– w sobotę – wszystkich Parafian, Pielgrzymki, Strażaków i młodzież bierzmowaną. 6 sierpnia w centralny dzień odpustowy Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, suma o 11.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza, o 15.00 z udziałem oddziałów strażackich z orkiestrą i o godz. 18.00 dekanalną pielgrzymkę młodzieży z błogosławieństwem prymicyjnym

– w niedzielę – Hodowców gołębi pocztowych.

4. Dziękujemy za złożone ofiary na nasze Sanktuarium oraz za wyroby ze złota i srebra na korony dla figury Madonny Krużlowskiej. Bóg zapłać!

5. Spowiedź przed I piątkiem w tygodniu odpustowym pół godziny przed każdą Mszą świętą. Do chorych, zgłoszonych w zakrystii, którzy z racji zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie w kościele, udamy się w piątek z posługą sakramentalną według następującego porządku: ks. Proboszcz od godz. 9.00, ks. Fabian od godz. 10.00, ks. Tomasz na Starej Wsi od godz. 9.00.

6. Z racji trwającego tygodnia odpustowego ks. Proboszcz udziela wszystkim parafianom i przebywającym w piątek na terenie parafii Krużlowa dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Korzystających z dyspensy zachęca się do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka, oraz o nowe powołania kapłańskie, szczególnie z naszej parafii, a także do praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia, np. jałmużny.

7. Prosimy strażaków w centralnym dniu odpustu 6 sierpnia o zabezpieczenie miejsca do parkowania przed budynkiem plebanii oraz o porządek ustawiania samochodów na parkingu.

8. Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy na wejście Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej w dniu 25 sierpnia. Koszt 70 zł . Zapisy u Pani Elżbiety Obrzut.

9. Spotkanie Przedpielgrzymkowe przed Pieszą Pielgrzymką Tarnowską odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia o godz. 15.00 w Bazylice Mniejszej w Grybowie. 

10. Dziękujemy Rodzicom oraz młodzieży, która przyjęła w tym roku Sakrament Bierzmowania za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu, a także za skoszenie trawy. Bóg zapłać! Do sprzątania kościołów i otoczenia w piątek po wieczornym nabożeństwie prosimy następujące rodziny: Józef B. 26, Adam O. 320, Robert W. 293,  Marcin Z. 100, Magdalena D. 96, Roman D., Janusz S. 332, Wojciech R. 127, Stanisław L. 156, Artur K. 176.
Natomiast ze Starej Wsi prosimy następujące rodziny: T. 262, T. 237, Dorota M. 170, Sylwia M. 170.