OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXI Niedziela Zwykła

21.08.2022 r.

1. Dziękujemy serdecznie dzisiejszemu kaznodziei, Księdzu Prałatowi Bogdanowi Piotrowskiemu, misjonarzowi z Afryki, za wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę, a Wam Drodzy Bracia i Siostry dziękujemy za złożoną dziś ofiarę na placówkę misyjną Księdza Bogdana. Bóg zapłać!

2. Wyrazy wdzięczności składamy siostrze Bogusławie za jej dwuletnią pracę w parafii na rzecz Przedszkola Parafialnego i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Bóg zapłać! Jej posługę w Przedszkolu i parafii kontynuować będzie od września siostra Roksana. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

3. Podziękowania kierujemy do Pana Tomasza za wykonanie nowych foteli do prezbiterium oraz dziękujemy Panu Andrzejowi z Ptaszkowej za nieodpłatne wykonanie prac tapicerskich. Bóg zapłać!

4. Dziękujemy kolejnym ofiarodawcom za złożenie wyrobów ze złota i srebra z przeznaczeniem na wykonanie koron dla figury Pięknej Madonny Krużlowskiej i Jezusa a także za ofiary na potrzeby sanktuaryjne. Bóg zapłać!

5. Nowym Dziekanem naszego grybowskiego dekanatu został mianowany przez biskupa diecezjalnego ks. Prałat Ryszard Sorota z Grybowa.

6. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– w poniedziałek – wspomnienie NMP Królowej

– we środę – Święto Św. Bartłomieja, Apostoła

– w piątek – Uroczystość NMP Częstochowskiej. Z tej racji nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. 

– w sobotę – wspomnienie św. Moniki

7. Wyjazd autokaru do Częstochowy odbędzie się we czwartek 25 sierpnia o 4.30 z placu przy kościele.

8. W przedsionku kościoła są do zabrania listy celem sporządzenia podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym obrony chrześcijan. Przepis dotyczy obrazy uczuć religijnych i będzie precyzował m.in. rodzaje karalnych czynów – lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej. Prosimy Akcję Katolicką o włączenie się w tę inicjatywę.  

9. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Maciej S. 53, Jerzy S. 297, Jacek R. 60, Paweł B. 268, Mateusz R. 268, Bożena B. 215, Zbigniew F. 252, Krzysztof F. 252, Mateusz B. 2, Piotr N. 315. Natomiast w Starej Wsi prosimy następujące rodziny: H. 236, H. 186, G. 186.