Odpust – 6 dzień, 5 sierpnia 2022

PIĄTEK – 5 SIERPNIA 2022

POKÓJ CHRYSTUSA W ŻYCIU CHORYCH I CIERPIĄCYCH

[CHORZY, CIERPIĄCY, EMERYCI, RENCIŚCI, OSOBY SAMOTNE PRZEŻYWAJĄCY STRESY I TRUDNOŚCI W ŻYCIU, POTRZEBUJACY DUCHOWEGO WSPARCIA ]

O godz. 18:00 Mszy świętej z kazaniem przewodniczył i procesję poprowadził ks. mgr Tomasz Kubicki, wikariusz w parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, diecezji kieleckiej.