OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 16.04.2023 r.

1. Rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia w Święto Miłosierdzia Bożego, które jest Patronalnym Świętem Caritas, obejmijmy modlitewną pamięcią parafialny oddział Caritas, aby z troską i miłością miłosierną darzyli potrzebujących materialnej i duchowej pomocy.

2. Dziś po Mszy świętej zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej.

3. Dziękujemy księdzu Łukaszowi ze Zgromadzenia Misji Afrykańskich za głoszone dziś Słowo Boże. Bóg zapłać! Po Mszy świętej w przedsionku kościoła można nabyć pamiątki misyjne wykonane przez Afrykańczyków i wesprzeć potrzeby misji.

4. Dziękujemy za złożone ofiary na sakralne budynki w Ziemi Świętej, na korony dla figury naszej Pięknej Madonny, oraz za ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

5. Spotkanie dzieci klas III wraz z rodzicami odbędzie się we czwartek podczas nowenny i Mszy świętej o godz. 18.00.

6. Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej powzięliśmy decyzję o przeprowadzeniu kwesty w naszej parafii celem spłacenia zaległych długów i rozpoczęcia nowych ważnych inwestycji w naszym sanktuarium. W zakresie planowanych prac znajduje się: wykonanie projektu Dróżek Pana Jezusa Przemienionego, wykup działki, urządzenia nowego terenu pod cmentarz, prace odwadniające terenu nad wejściem do dolnego kościoła oraz wyrównanie kostki brukowej, dalsze prace konserwatorskie w zabytkowym kościele.

Kwesta wiosenna zostanie przeprowadzona w niedzielę za tydzień 23 kwietnia w przedsionku kościoła. Przedstawiciele Rady Parafialnej będą zbierać, do specjalnej skarbony, koperty z podaniem imienia i nazwiska składającego ofiarę oraz z podaniem adresu i przysiółka.

Zwracamy się więc do Was Drodzy Parafianie z wielką prośbą o złożenie stosownej ofiary, a Przedstawicieli Rady Parafialnej prosimy o podjęcie się tego zadania.

To wszystko co wykonaliśmy i podejmujemy na chwałę Jezusa Przemienionego i Pięknej Madonny Krużlowskiej będzie możliwe tylko przy współpracy wszystkich otwartych serc naszych parafian na co liczymy i o to też prosimy.

7. Zapraszamy w niedzielę 23 kwietnia o godz. 15.00 na uroczystą Mszę św. z okazji 25 lecia powstania Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Krużlowej. Zapraszamy szczególnie wszystkich czynnych członków oraz wspierających a po Mszy świętej na spotkanie na plebanii. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w tej uroczystości!

8. Za zgodą ks. Biskupa Ordynariusza w niedzielę 23 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” poprzez Członków Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krużlowej przeprowadzi zbiórkę przy kościele parafialnym w ramach akcji pod nazwą „Pola Nadziei”.

9. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Szymon F. 271, Bogusława F. 186, Grzegorz P. 262, Maria I. 79, Jarosław G. 79A, Stanisław G. 50, Alicja J. 179, Paulina F. 179, Wiesław S. 140, Wojciech B. 100.

Natomiast w Starej Wsi prosimy następujące rodziny: Antonina C. 31, Natalia Z. 31, Elżbieta F. 87.

10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym znajdziemy między innymi artykuł o trzech sposobach czynienia miłosierdzia, skąd bierze się niewiara i jak rozmawiać o Bogu z niewierzącymi. W Małym Gościu Niedzielnym dla młodych nasionka maciejki.