OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA14.05.2023 r.

1. Przeżywając w naszej diecezji niedzielę misyjną obejmijmy modlitewną pamięcią ludy i narody, które nie znają jeszcze Chrystusa, wspierajmy duchowo i materialnie wszystkich misjonarzy, aby mieli możliwość dotrzeć z Dobrą Nowiną o zbawieniu do każdego człowieka, oraz módlmy się o nowe powołania, by nie brakowało głosicieli Słowa Bożego.

2. Dziękujemy za złożoną dziś ofiarę na nasze Sanktuarium, także za dalszy udział w kweście na prowadzone i planowane prace w parafii od 10 rodzin, oraz za składkę w czasie Bierzmowania przeznaczoną na fundację im. abp. Jerzego Ablewicza, wspierająca młodzież uzdolnioną z ubogich rodzin, i za dary na koronę dla Pięknej Madonny. Bóg zapłać!

3. Cieszymy się w naszej parafii z kilku ważnych wydarzeń:

– w sobotę obyła się I Spowiedź, a dziś I Komunia 62 dzieci z klas III;

– w czwartek było Bierzmowanie 43 uczniów klas VIII;

– pod koniec kwietnia najstarsi lektorzy wygrywając turniej rejonowy, otrzymali awans na rozgrywki diecezjalne.

Wszystkim gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa.

4. Z okazji białego tygodnia, dni krzyżowych i trwających nabożeństw majowych zapraszamy do gorliwej modlitwy o pokój na świecie, za głodujących i o dobre urodzaje, oraz w int. Ojczyzny i chorych z naszych rodzin. Prosimy kobiety, mężczyzn i młodzież do niesienia obrazów, sztandarów i figur w czasie procesji, a Strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa na trasie procesji.

5. W tym tygodniu:

– w poniedziałek – procesja do krzyża przy domu Państwa Chronowskich w Krużlowej Niżnej;

– we wtorek – święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski; procesja w kierunku Widomii do krzyża u Państwa Baranów. Ze względu na procesję Msza Święta popołudniowa będzie w kościele parafialnym;

– w środę – procesja do figury przydrożnej rodu Pieniążków w Krużlowej Wyżnej;

– w czwartek – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, pochodzącego z Podegrodzia, patrona m. in. małżeństw pragnących i oczekujących potomstwa, oraz dzieci mających trudności w nauce; w tym dniu spotkanie dla przyszłych dzieci komunijnych z klas II i ich rodziców na Mszy Świętej o godz. 18:00;

– w piątek – rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która odprawiana będzie codziennie na rozpoczęcie nabożeństwa majowego.

– w sobotę – Wyjazd Akcji Katolickiej do Szczepanowa o godz. 7:15 spod wikarówki w Grybowie. Są jeszcze wolne miejsca.

– w niedzielę, 21 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. S. Barbara Pustułka ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, misjonarka z Kamerunu, rodem z Przysietnicy, posługująca od 27 lat na misjach podzieli się świadectwem pracy misyjnej. Po mszach wesprzyjmy s. Barbarę ofiarą do puszek na potrzeby misyjne.

6. Prosimy zapoznać się z różnymi informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, m. in. dotyczącymi odpustu ku czci św. Rity w Nowym Sączu i koncertem charytatywnym w Kąclowej.

7. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Maciej G. 56, Stanisław S. 2, Józef O. 32, Łukasz O. 32, Łukasz F. 241, Dariusz F. 188, Kazimierz J. 201, Antoni J. 141, Marzena Ż. 36, Łukasz Ch. 136.

W Starej Wsi prosimy następujące rodziny: Janusz F. 78, Lucyna S. 34, Sylwia G. 228.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: + Elżbieta Olech. Polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu: dobry Jezu a nasz Panie… .