OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXII Niedziela Zwykła – 03.09.2023 r

1. Rozpoczęty dziś czas Misji Świętych niech pomoże nam odrodzić się duchowo przez posługę misjonarzy Saletynów: Ks. Macieja Kucharzyka z Gdańska i Ks. Wiesława Burskiego z Warszawy. Prosimy wszystkich parafian o zapoznanie się z programem misji i skorzystanie z nauki Bożej. Ofiara na Zgromadzenie Księży Saletynów z racji prowadzenia misji zostanie zebrana w ostatnim dniu tj. w piątek 8 września, w dniu odpustu parafialnego. Szczegóły programu misji znajdują się w składance, którą każda rodzina może zabrać dziś ze sobą do domu.

2. Serdecznie dziękujemy:

– Strażakom z Krużlowej Wyżnej za wykoszenie traw i posprzątanie wokół kościołów 

* za dzisiejszą składkę na cele diecezjalne

* za złożoną w ubiegłą niedzielę ofiarę do puszek na Diecezjalne Radio w łącznej kwocie  5 690 zł.

* kolejnym 18 rodzinom naszej parafii za ofiarę w łącznej kwocie 2 540 zł. (w tym od jednej rodziny za 500 zł.) za wykonane odwodnienie oraz 3 rodzinom za 700 zł. (w tym 1 rodzinie za 500 zł.) na korony dla figury Pięknej Madonny Krużlowskiej, Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! Prosimy pozostałe rodziny naszej parafii o złożenie stosownej ofiary do kopert!

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– I czwartek miesiąca – modlitwa o nowe powołania do służby Bożej

– w piątek – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki naszej tarnowskiej diecezji i naszej parafii. W tym roku odpust w naszej parafii połączony będzie z zakończeniem misji parafialnych.  Z racji dnia odpustu na terenie naszej diecezji nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Suma odpustowa o godz. 11.00 z procesją wokół starego kościoła. Prosimy dorosłych i młodzież do niesienia feretronów, sztandarów, figur, baldachimu, dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Po każdej Mszy świętej poświęcenie ziarna. Najstarszy odpust w naszej parafii związany jest z zabytkowym kościółkiem. Wierni, pragnący zyskać odpust zupełny w tym dniu obowiązani są nawiedzić wnętrze prastarej świątyni i pomodlić się w intencjach Ojca świętego.

– w niedzielę za tydzień – rozpoczęcie Tygodnia Wychowania w Polsce. Ofiara na tacę przeznaczona będzie na cele parafialne. Spotkanie Akcji Katolickiej po wieczornej Mszy Św.  Zapraszamy nowe chętne osoby do włączenia  się  w pracę apostolską.

4. Koło Gospodyń Wiejskich z Krużlowej Wyżnej prosimy o posprzątanie i udekorowanie Kościołów oraz Krzyży Misyjnych na zbliżający się odpust.

5. Trwa rekrutacja na studia magisterskie z teologii na Wydziale  Teologicznym Sekcja w Tarnowie:

 – do 9 września na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.

– do 18 września na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej oraz na 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

6. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieży grybowskich szkół średnich odbędzie się w poniedziałek o godz. 9.00 w bazylice.

7. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 08.30 prosimy następujące rodziny: Jan F. 66, Grzegorz B. 105, Antoni F. 17, Marek  P. 17, Andrzej O. 133, Jan O. 189, Teresa W. 14, Dariusz K.  230, Krzysztof K. 219, Mieczysław K. 223. 

Natomiast w Starej Wsi do posprzątania prosimy następujące rodziny: Justyna P. 137, Czesława D. 132, Agnieszka P. 153.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra.