OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2023 r.

1. Trwa czas składania wypominek rocznych i listopadowych.  Nie zabierajmy jednak kartek w nadmiernej ilości do wypisywania naszych zmarłych. Dbajmy także o potrzeby innych, aby każdej rodzinie wystarczyło. Wypominki całoroczne będą czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i w Starej Wsi przed 10.00.

    Na wypominki całoroczne wpisujemy imiona naszych najbliższych: rodziców, męża/żony i dzieci. Dalszych zmarłych z naszych rodzin wpisujemy na wypominki listopadowe. Prosimy przy wypisywaniu wypominek całorocznych zaznaczyć przed którą Mszą św. mają być włączone do modlitwy. Pamiętajmy o wymienianiu zmarłych w mianowniku (po prostu imię i nazwisko), a nie powtarzaniu na jednej kartce tego samego nazwiska, oraz podawaniu zmarłych bez określania kim byli (dziećmi, żoną, rodzeństwem). Wypominki można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

2. Odpusty za zmarłych:

– w dniach 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny  za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji dusz czyśćcowych. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień, W tych dniach odmawiany będzie różaniec z wypominkami listopadowymi pół godziny przed Mszą popołudniową.

– odpust zupełny za nawiedzenie kościoła od południa w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga, przyjęcie Komunii świętej, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najmniejszego oraz odmówienie modlitwy w intencjach podanych przez Ojca świętego.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych prosimy także o uporządkowanie grobów, o zachowanie porządku na cmentarzu o wsypywaniu szklanych i plastikowych odpadów do kontenera.

3. Serdecznie dziękujemy:

– 3 rodzinom za ofiarę za wykonane odwodnienie

– 2 rodzinom za ofiarę na korony dla figury Pięknej Madonny

– 3 rodzinom za ofiarę w ramach zaległej kwesty na płatności w parafii

Prosimy pozostałe rodziny naszej parafii o złożenie ofiary do kopert!

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– w  poniedziałek – Parafialna Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych: w Krużlowej od godz. 15.00 do 18.00 (z przerwą o godz. 16.30), w Starej Wsi od godz. 16.00 do 17.00. Będzie to równocześnie spowiedź przed zbliżającym się I piątkiem miesiąca. Prosimy więc jej nie odkładać na ostatnią chwilę.  

– we wtorek – spowiedź w Grybowie: od 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 .

Po Mszy świętej o godz. 18.00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie wszystkich członków i Zelatorów Róż Żywego Różańca. W tym dniu w Ptaszkowej o godz. 19.00 odbędzie się Dekanalne Spotkanie Młodzieży – Noc Świętych. Zapraszamy szczególnie młodzież uczącą się i pracującą.

– plansze z nabożeństw różańcowych z podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły i klasy, dzieci składają do wtorku w zakrystii. W piątek po Mszy świętej popołudniowej odbędzie się  wręczenie nagród.

– we środę – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w nowym kościele o godz. 7.00, 9.00 i 11.00. Po południu w starym kościele o godz. 14.00 nieszpory żałobne i Msza święta za ++ Wypominanych Parafian oraz procesja na cmentarzu, a po niej błogosławieństwo zniczy i kwiatów.    W bramie cmentarnej kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie. W Starej Wsi Msza święta o godz. 10.00.

– we czwartek – 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze święte będą w starym kościele: o 6.30 i 9.00. Msza św. popołudniowa o godz. 18.00 z nieszporami za zmarłych. W Starej Wsi Msza św. o 10.00.  

– w I piątek – do chorych, zgłoszonych w zakrystii,  z posługą Sakramentu Pokuty i Namaszczenia, udamy się według następującego porządku: Ks. Fabian od godz. 8.00, Ks. Proboszcz od godz. 9.00, Ks. Artur w Starej Wsi od godz. 8.00.   

– w I sobotę – wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa.

– w I niedzielę – ofiara na tacę na cele diecezjalne.

5. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 08.30 prosimy następujące rodziny: Barbara  T. 169, Rafał T. 169, Marcin B. 211, Krzysztof  K. , 326 Ewelina K. 239, Jan J.  213, Stanisław Ch.  168, Dariusz S. 395, Aleksander W. 334, Andrzej J. 167.   

Natomiast w Starej Wsi dziękujemy rodzinom za sprzątanie kaplicy i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania prosimy następujące rodziny: Maria Z. 175, Małgorzata M. 175, Ewa T. 23.

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra, oraz Kalendarz Rolników.