OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.11.2023 r.

1. Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata powierzajmy na modlitwie przyszłość swoją , naszej Ojczyzny i świata. Dziś za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi można uzyskać odpust zupełny. Uczynimy to pod koniec Mszy świętej.

2. W patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Tarnowskiej Diecezji, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji Katolickiej módlmy się aby we wspólnocie Kościoła nie zabrakło  ochotnych serc do podejmowania nowych wyzwań apostolskich.

3. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary:

– dwu rodzinom za ofiary na potrzeby parafialne,

– pięciu rodzinom za ofiary na korony dla figury naszej Madonny,

– dwu rodzinom za ofiary za odwodnienie,

Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– we wtorek – 14. rocznica święceń biskupich Biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża. Módlmy się o potrzebne dla niego łaski.

– we czwartek – Święto Św. Andrzeja , Apostoła

– w I piątek – spowiedź: w Starej Wsi od godz. 16.00, w Krużlowej od 17.00. Do chorych, zgłoszonych w zakrystii, udamy się według następującego porządku: Ks. Fabian od godz. 8.00, Ks. Proboszcz od godz. 9.00, Ks. Artur w Starej Wsi od godz. 8.00.  

– w I sobotę – rozpoczynamy kolejny cykl Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Wszystkich czcicieli Matki Bożej, pragnących wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, zapraszamy o godz. 6.30 na Mszę świętą, różaniec i 15-minutowe rozważanie. W tym dniu o godz. 7.00 rano z przystanku koło starego kościoła wyjazd pielgrzymki do Częstochowy na nocne czuwanie.

– w niedzielę – 3 grudnia – I niedziela Adwentu, rozpoczynająca nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Składka na cele diecezjalne.

5. Dyrektor naszego Diecezjalnego Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w liście skierowanym do wszystkich parafii w naszej diecezji, dziękując za modlitwy i złożone dotychczas ofiary przeznaczone na modernizację radia, zwraca się z propozycją i prośbą do osób fizycznych i prowadzących działalność do podjęcia inicjatywy wsparcia tego szlachetnego dzieła.

Osoby, które wykupią cegiełkę za minimum 500 zł., zostaną umieszczone z Imienia i Nazwiska na specjalnej tabliczce w przygotowanym, w siedzibie Radia, widocznym miejscu. Więcej informacji na temat pobrania cegiełki i wpłaty znajduje się w gablocie parafialnej lub na stronie internetowej radia.

6. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 08.30 prosimy następujące rodziny: Mirosław M. 325, Maria Ś. 165, Dariusz Ś. 165, Paweł K.  162, Waldemar G. 113, Andrzej K.  257, Stanisław Ś. 218, Krystian L.  409, Janusz L. 412, Zofia Ś.  95.

Natomiast w Starej Wsi dziękujemy rodzinom za sprzątanie kaplicy i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania prosimy następujące rodziny: Grażyna G. 95, Natalia M. 95, Jolanta B. 16.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra, oraz Kalendarz Rolników.