OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ZWYKŁA   –  14.01.2024 r.

1. Mimo, że weszliśmy w tzw. okres zwykły w liturgii, zachowujemy tradycję wystroju świątecznego i śpiewu kolęd aż do 2 lutego. Zachęcamy rodziny do kolędowania w tym czasie podczas rodzinnych spotkań.

2. Wyrazy wdzięczności należą się:

– chórowi, solistom i orkiestrze parafialnej oraz zespołowi regionalnemu za Koncert Kolęd i Pastorałek, jaki odbył się tydzień temu

– za złożoną dziś ofiarę na płatności w naszej parafii

–  48 rodzinom za złożenie ofiar do zaadresowanych kopert na potrzeby parafialne

– 3 rodzinom za ofiarę na korony dla figury Madonny

Wszystkim wykonawcom koncertu i ofiarodawcom: Bóg zapłać!

3. W dniu dzisiejszym mija termin zgłoszeń dzieci i młodzieży do udziału w XIII Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek: Ad Laudem Dei. Anno Domini 2024. Przypominamy, że występ uczestników konkursu nie polega na samej muzyce ale ma to być śpiew w połączeniu z muzyką. Przesłuchanie młodych talentów odbędzie się w sobotę 20 stycznia w Sali Misterium o godz. 9.00. Zapraszamy widownie w miarę wolnych miejsc.

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– we środę – wspomnienie Św. Antoniego, opata. Dzień Judaizmu w kościele katolickim w Polsce.

– we czwartek – rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

– w piątek – wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

– sobotę – wspomnienie Św. Fabiana, papieża i męczennika, patrona naszego wikariusza – ks. Fabiana. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

– w niedzielę – Dzień Babci. Polecajmy Bogu żyjące i zmarłe babcie.

5. W niedzielę 21 stycznia – odbędzie się Dekanalne Spotkanie wszystkich oddziałów Akcji Katolickiej i Caritasu z poszczególnych parafii. Uroczysta Msza święta zostanie odprawiona o godz. 14.00 w kościele parafialnym. W związku tą uroczystością, w tym dniu, nie będzie Mszy świętej w kaplicy w Starej Wsi o godz. 14.00 i w Krużlowej o godz. 15.00.

6. Plan kolędy na kolejne dni:

DATA GODZ. PRZYSIÓŁEK
15 stycznia   Poniedziałek 13.00 Potoki: od Państwa O. 97 do Pana L. 68
16 stycznia   Wtorek 9.00 Widomia: od Państwa Z. 17 do Państwa J. 149
13.00 Zamłynie-Zawodzie (bez góry): Państwo D. 147, oraz Państwo O. 177 i 92; następnie od Państwa Ł. 19 do Państwa F. 253
17 stycznia   Środa 9.00 KW Wieś str. lewa: od Państwa D. 291 do Państwa N. 46
14.00 Zamłynie: od Państwa K. 230 do Państwa Ś. 268
15.15 Gromnik: od Pani O. 91 do Państwa K. 244; następnie od Państwa S. 234 do Państwa F. 66
18 stycznia   Czwartek 9.00 Pagorek: od Państwa F. 252 do Państwa W. 255
14.15 Równia-Pustki: od Państwa J. 286 do Państwa F. 246
13.30 Krzemionki: od Państwa M. 145 do Państwa B. 58
19 stycznia   Piątek 15.15 Osików I: od Państwa A. 360 do Pani T. 169
13.30 Zawodzie (góra) i Gromnik: od Państwa O. 257 do Państwa G. 231; następnie od Państwa B. 105 do Państwa W. 14

7. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościoła i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 08.30 prosimy następujące rodziny: Grzegorz P. 111, Paweł D. 291, Antoni K. 238, Marek G. 237, Rafał W. 378, Krzysztof K. 79, Stanisław K. 79, Anna B. 236, Artur G. 336, Henryk G. 226.

Natomiast w Starej Wsi dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościoła i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 08.30 prosimy następujące rodziny: Janina G. 142, Marzena M. 271, Marcin G. 13.

8. Zachęcamy do wpisania, w specjalnie przygotowanej KSIĘDZE ŁASK, w duchu wdzięczności za otrzymane od Boga nadzwyczajne dary dla duszy i ciała, za przyczyną naszej Pięknej Madonny Krużlowskiej. Księga ta znajduje się na stoliku w przedsionku kościoła.

9. Pamiętajmy w naszych wspólnych i prywatnych modlitwach o naszej umiłowanej Ojczyźnie, w Jej trudnym DZIŚ i JUTRO.