OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO07.04.2024 r.

1. Niech Uroczystość Bożego Miłosierdzia roznieci w naszych sercach działanie łaski Chrystusa, abyśmy w rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia podążali w codziennym życiu śladami Zbawiciela.

2. W Patronalne Święto Caritas dziś po Mszy świętej zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zbiórkę przeprowadza oddział naszego parafialnego Caritas. Po każdej Mszy świętej koronka do miłosierdzia Bożego.   

3. Dziś odpust w Białej Niżnej i jubileusz we Florynce.

4. Dziękujemy:

– za złożoną dziś ofiarę na cele diecezjalne

– 4 rodzinom za ofiarę na kościół

5. W tym tygodniu: 

– w poniedziałek, przeniesiona z 24 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia (Duchowa Adopcja dziecka poczętego) Zapraszamy należących do duchowej adopcji oraz chętnych, pragnących włączyć się w tę szlachetną pomoc nienarodzonym dzieciom.

– w sobotę – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

– za tydzień – Niedziela Biblijna. Ofiara na cele parafialne!

6. W naszej parafii wykonywane są na bieżąco prace w obiektach sakralnych i w otoczeniu aby kontynuować zaplanowane dzieła celem dbania o piękno liturgii i materialnego oblicza naszego sanktuarium. Prowadzone są dalsze wysiłki celem pozyskania nowego terenu pod zagospodarowanie na nową część cmentarza. Trwają starania celem przekształcenia administracyjnego terenu pod budowę dróżek Pana Jezusa Przemienionego. Istnieje także konieczność poniesienia kosztów przy pozyskiwaniu dokumentacji dla zatwierdzenia terenu pod budowę dróżek Pana Jezusa. W najbliższym możliwym czasie musimy wykonać prace remontowe przy zniszczonej części dachu na nowym kościele. Istnieje też potrzeba wymiany nagłośnienia w górnej części kościoła, ze starego, które funkcjonowało od początku tej świątyni, na nowoczesne nagłośnienie cyfrowe, celem podniesienia jakości efektów dźwiękowych i głosowych w trudnej przestrzenni górnej części kościoła, gdzie pogłos sięga do 10 sekund i sprawia, że słowa nakładają się a przekazywany tekst staje się niezrozumiały. Po wstępnej ekspertyzie fachowców dowiedzieliśmy się, że koszt tego nagłośnienia wyniesie 140 000 zł. W obecnie budowanych nowoczesnych kościołach, w celu wyeliminowania do minimum pogłosu, pokrywa się sufit kościoła specjalnym tynkiem dźwiękochłonnym, i w przypadku naszego kościoła, jak obliczyli wykonawcy, koszt takiego tynku sięgałby 500 000 zł, a na taki wydatek w obecnym czasie nie stać jest naszej parafii. Dla stonowania pogłosu i podniesienia jakości i słyszalności we wnętrzu górnego kościoła planujemy położyć boazerię tłumiącą dźwięk na balustradzie chórowej. Przy tej okazji nastąpi również modernizacja nagłośnienia w dolnej części kościoła. Inną planowaną pracą będzie odnowienie krat zabezpieczających wnęki przykościelne, a także odświeżenie metaloplastycznej dekoracji w dolnym kościele, przedstawiającej Winnicę Pańską. Nadal prowadzone są prace konserwatorskie w naszym zabytkowym kościele dzięki dotacjom ale zawsze przy wkładzie materialnym naszej parafii. W Starej Wsi czekają nas prace remontowe przy największym oknie witrażowym, którego ramy częściowo zniszczone doprowadzają do zalania chóru i zagrażają wciąż jeszcze nowemu instrumentowi organowemu. To tylko niektóre na bieżąco planowane prace, a wszystko w tym celu by pomnażała się Boża chwała, byśmy jeszcze lepiej przeżywali spotkania z Jezusem i Maryją w naszej świątyni i byśmy dawali innym przykład żywej wiary i trwania we Wspólnocie Kościoła. Dlatego w porozumieniu z Radą Parafialną podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kwesty parafialnej w najbliższą niedzielę 14 kwietnia. Prosimy więc przedstawicieli Rady Parafialnej o podjęcie się trudu przeprowadzenia kwesty a Was Drodzy Parafianie, zwłaszcza osoby pracujące i wszystkie rodziny prosimy o złożenie stosownej ofiary do podpisanej koperty z podaniem imienia i nazwiska, oraz adresu i przysiółka. Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem z Waszej strony, a Pan Bóg natchnie Was Waszym ochotnym i ofiarnym sercem, by wesprzeć tworzące się nowe dzieła w duszpasterskiej wspólnocie wszystkich wiernych. Niech nas nie opuszcza gorliwość i dbałość o piękno duchowe i materialne naszych świątyń i otoczenia.

7. Również w niedzielę za tydzień:

– Akcja „Pola Nadziei” na potrzeby podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

– Akcja Krwiodawstwa w Korzennej.

8. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Wiesław . 246, Paweł F. 246, Ryszard F. 157, Zygmunt F. 231, Zbigniew B.233, Bolesław Sz. 140, Józef Sz. 292, Mieczysław F. 101, Marcin K. 101, Jadwiga G. 69, Paweł P. 296, Marek B. 171, Maria P. 9, Krzysztof T. 228, Stanisław J. 15.

Natomiast w Starej Wsi dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kaplicy w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania prosimy następujące rodziny: Natalia i Stanisława Ch. 134, Agata T. 128.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.