Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II

We wtorek 8 marca 2022 r., odbyła się sesja wykładowa Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.
Wykładowcą był ks. dr Andrzej Jasnos, który pracuje w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Ks. Andrzej przedstawił dwa wykłady:
1. „Nowoczesne uzależnienie – jak nie tylko chemia uzależnia człowieka?
2. „Uzależnienie problem tylko młodych osób?
Następne nasze spotkanie zaplanowane jest na 11 kwietnia (poniedziałek), czyli Wielkim Tygodniu.