Wielki Czwartek

W WIELKI CZWARTEK (14.04.2022), braliśmy pełny udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, jednocząc się z naszym Zbawicielem, by potem wiernie towarzyszyć Mu w drodze do Ogrójca, przeżywać z Nim trwogę i krwawy pot, następnie – zdradę ucznia, niesprawiedliwy sąd odrzucenia i słabość Piotra.