Sakrament Bierzmowania

W przed dzień Niedzieli Palmowej, czyli w sobotę 9 kwietnia 2022 roku, młodzież klas ósmych z Krużlowej Wyżnej, Krużlowej Niżnej i Starej Wsi, przyjęła sakrament bierzmowania przez posługę księdza biskupa Leszka Leszkiewicza.

Młodzież kończąca szkołę podstawową przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej związała się z Kościołem. Otrzymali moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem.