OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

Niedziela Najświętszej Trójcy

12.06.2022 r.

1. Uroczystość Trójcy Świętej niech nam przypomni o naszej stałej łączności z Trzema Osobami Bożymi. Każdorazowo czyniony z pobożnością znak krzyża niech będzie szczerym oddaniem czci Trójcy świętej. Niech Bóg obecny w Trzech Osobach przepełnia nasze serce swoją łaską.

2. Składamy serdeczne podziękowanie dzisiejszemu kaznodziei, O. Grzegorzowi Adamczykowi, franciszkaninowi, misjonarzowi w Peru za wygłoszone Słowo Boże, celebrowanie Mszy świętej i modlitwę oraz za umożliwienie otrzymania dla naszej parafii relikwii I stopnia błogosławionych misjonarzy: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy 30 lat temu, zginęli śmiercią męczeńską na placówce misyjnej Pariacoto, w Peru, a  których  wprowadzenie do naszego kościoła sanktuaryjnego zostanie dokonane przez Ojców Franciszkanów 17 lipca. Bóg zapłać! Wam Drodzy Parafianie dziękujemy za złożoną dziś ofiarę, którą przeznaczamy na potrzeby misyjne dla placówki misyjnej w Peru gdzie obecnie pracuje O. Grzegorz.

3. Dziękujemy serdecznie Strażakom z KW i KN za wykoszenie strawy na skarpach przy starym i nowym kościele oraz przy Sali Misterium. Bóg zapłać!

4. Z wyrazami wdzięczności zwracamy się do tych rodzin, które w ostatnim tygodniu złożyli ofiarę na potrzeby parafii w tym także w ramach zaległej kwesty. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

5. W tym tygodniu przypada:

– w poniedziałek – 13 czerwca – zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskiej z naszą Piękną Madonną Krużlowską i lampionami, które może nabyć w punkcie z pamiątkami religijnymi. Mszy świętej i nabożeństwu różańcowemu przewodniczyć będzie oraz kazanie wygłosi ks. Marcin Kurmaniak, wikariusz w parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy. Do niesienia figury Madonny prosimy przedstawicieli z wyznaczonych grup parafialnych:

  1. Parafialny Zespół Synodalny
  2. Noszący Kandelabry i Baldachim
  3. Margaretka ks. Jana Króla
  4. Margaretka ks. Pawła Brzyka
  5. OSP Krużlowa Niżna

– we wtorek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Po Mszy świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu z obowiązkowym udziałem Parafialnego Zespołu Synodalnego a po zakończeniu druga cześć spotkania w budynku plebanii. Prosimy o przybycie!

– we środę – 10 rocznica objęcia Diecezji Tarnowskiej przez biskupa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy o w naszych modlitwach o Pasterzu Diecezji.

we czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze święte będą w naszym kościele  o godz. 7.00, 9.00 i 15.00. Po Mszy świętej o godz. 9.00 odbędzie się procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy a w Starej Wsi po Mszy świętej o godz. 14.00.

Składka w tym dniu przeznaczona będzie na hospicja i wyznaczone cele charytatywne. Prosimy o czynny udział w procesji, młodzież i dorosłych do niesienia baldachimu, kandelabrów, sztandarów, figur i feretronów, dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Zwracamy się z serdeczną prośbą do Kół Gospodyń Wiejskich z KW i z KN o noszenie feretronów przez całą Oktawę Bożego Ciała w uroczystych strojach ludowych. Prosimy jeszcze raz bardzo gorąco o zaangażowanie się wszystkich z wyznaczonych części parafii w przygotowaniu ołtarzy na procesję. Uczcijmy wszyscy godnie Jezusa w Najświętszy Sakramencie przez modlitwę i śpiew w czasie procesji. Zwracamy się z prośbą do Strażaków o zabezpieczenie drogi na trasie procesji. Wszystkich prosimy o nie parkowanie w tym dniu samochodów na trasie procesji od nowego kościołado przedszkola oraz od mostu obok szkoły do nowego kościoła.

W ciągu oktawy w dni powszednie procesja po Mszy świętej o godz. 18.00, w Starej Wsi po Mszy świętej o 17.00, w niedzielę po Mszy świętej o 11.00, w Starej Wsi po Mszy świętej o 14.00.

Zachęcamy wszystkich do udziału w Oktawie, zapraszamy małych chłopców do dzwonienia dzwoneczkami, dziewczynki do sypania kwiatów, młodzież i dorosłych do noszenia baldachimu, kandelabrów, figur i feretronów, prosimy Liturgiczną Służbę Ołtarza, Dziewczęca Służbę Maryjną.

– w piątek – wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

– w sobotę – w naszym kościele parafialnym przypada Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się według następującego porządku: 

Po Mszy św. o godz. 6.30 adorują:

7.00 – 8.00  –  Krużlowa Wyżna: Centrum

8.00 – 9.00  –  Krużlowa Wyżna: Równia, Pustki,

9.00 – 10.00 – Karczyska, Podgranice, Bania

10.00 – 10.30 – Dzieci z Przedszkola

10.30 – 11.00 – Widomia, Pagorek

11.00 – 12.00 – Osików I i II

12.00 – 13.00 – Stara Wieś, Nowa Wieś, Wieś

13.00 – 14.00 – Stara Wieś: Potoki, Strzylawka, Węglarnia

14.00 – 15.00 – Koło Radia Maryja, Krużlowa Wyżna – Wieś

15.00–16.00 – Krużlowa Niżna: Zamłynie, Zawodzie, Gromnik, Poddziale I i II

16.00 – 16.30 – Róże Żywego Różańca, Margaretki

16.30 – 17.30 – Akcja Katolicka, Caritas,  Duchowa Adopcja

17.30 – Nieszpory Eucharystyczne i zakończenie adoracji

18.00 – Msza święta

Prosimy o zapoznanie się z porządkiem adoracji i nabożeństw oraz w miarę możliwości o dostosowanie się do ustalonego czasu.

– w niedzielę – 19 czerwca – Diecezjalne Święto Rodziny. Składka na cele parafialne. Prosimy o ofiarność na ten cel! Centralne Uroczystości odbędą się na ołtarzu papieskim na starosądeckich błoniach. Po południu koncerty i piknik rodzinny.

6. Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża Świętego – Kraków – Mogiła, i Częstochowa odbędzie się 10 lipca. Koszt 80 zł. Zapisy u Pana Stanisława Wrony ( Tel: 720215720 ).

7. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościołów i otoczenia w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w piątek po Mszy świętej popołudniowej prosimy następujące rodziny: Łukasz S. 26, Wojciech O. 275, Czesław D. 143, Jan F. 18, Teresa  F. 144, Zdzisław C. 176, Mateusz R.176, Paweł F. 253, Rafał W.174, Antoni G. 74, Krzysztof C. 120.

Natomiast do sprzątania w Starej Wsi prosimy następujące rodziny: Włodzimierz M. 127, Elżbieta M. 127, Małgorzata K. 167, Danuta M. 167.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa Niedzielnego, Promyczek Dobra, dla chorych Apostoł Miłosierdzia a także bezpłatne czasopisma z przeźroczystego kosza.