Koronka na Ulicach Miast Świata

Koronka na Ulicach Miast Świata to uliczna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Co roku 28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, który był spowiednikiem św. siostry Faustyny Kowalskiej, na ulicach i placach wielu miast na świecie trwa modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji całego świata. Nasi parafianie w tym roku również podjęli tę modlitwę