OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXXII Niedziela Zwykła

06.11.2022 r.

1. W obecnym miesiącu upływa kolejna pięcioletnia kadencja Rad Parafialnych. W związku z tym ks. biskup zarządził nowe wybory. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą, aby dziś w przedsionku kościoła zapisać na przygotowanych kartkach nazwisko i imię kandydata z podaniem miejsca zamieszkania i wrzucić do urny wyborczej. Za tydzień odbędzie się głosowanie z pośród zaproponowanych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość zgłoszeń. Na przygotowanej karcie należy zaznaczyć wybór dwóch kandydatów. Bardzo prosimy wszystkich dorosłych parafian o zaangażowanie.

2. Składamy podziękowanie:

–  za wszelkie wyroby ze złota i srebra na koronę dla naszej Pięknej Madonny. Bóg zapłać!

– za kolejne ofiary złożone w kopertach i przelewem bankowym w ramach kwesty.

– za złożone dziś ofiary na cele diecezjalne.

Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać !  

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– dziś – w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie – Akcja Krwiodawstwa. Szczegóły w gablocie parafialnej.

– we wtorek – spotkanie aspirantów i chcących zostać ministrantami o godz. 16.30 w kościele.

– we środę – Święto – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Spotkanie dzieci klas III wraz z rodzicami o godz. 18.00.

– we czwartek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

– w piątek – 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej Ojczyźnie. Suma odpustowa o godz. 11.00 w Mogilnie. W tym dniu modlitwa i spotkanie klas VIII wraz z rodzicami o godz. 17.30.

– dekret ks. biskupa w sprawie dyspensy. (tekst dekretu).

– w sobotę – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

– w niedzielę – Światowy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiara na płatności w naszej parafii. Prosimy o ofiarność na ten cel. Zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.

4. Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się w niedzielę 13 listopada po Mszy świętej popołudniowej w budynku plebanii. Zapraszamy i prosimy o przybycie. Zachęcamy także nowe osoby do włączenia się w tę szlachetną akcję duszpasterską.

5. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościołów w minionym tygodniu. Bóg zapłać!Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimynastępujące rodziny: Mateusz J. 283, Jadwiga G. 282, Piotr G. 282, Jan C. 86, Andrzej C. 86, Jerzy M. 244, Stanisław M. 229, Tomasz C. 261, Piotr S. 259, Jan J. 188.

Natomiast w Starej Wsi do sprzątania w następnym tygodniu prosimynastępujące rodziny: Adam M. 83, Teresa D. 19, Kazimierz J. 165.

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.