Sztafeta modlitwy w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

21 czerwca 2023 roku w kościele parafialnym odbył się kolejny etap sztafety modlitwy w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II według wyznaczonego datą programu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Po Nowennie do MBNP i wieczornej Mszy św. członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej oraz pozostali parafianie uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym. Procesyjnie przeszli z kościoła pod pomnik Jana Pawła II niosąc relikwie i obraz papieża. Po odmówieniu różańca odśpiewano Barkę i Apel Jasnogórski. Mszy świętej i nabożeństwu różańcowemu przewodniczył
proboszcz ks. prałat Marek Szewczyk.