CIERPIĄCY WŁĄCZENI W MISYJNĄ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO

W szósty dzień (piątek) tygodniowego odpustu Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił o godz. 18:00
ks. Krzysztof Sapalski, proboszcz z Ukrainy. 
Gościł również ks. Tomasz Kubicki z diecezji kieleckiej.