SŁUŻBY MUNDUROWE I PIELGRZYMI W TROSCE O CZYTELNY OBRAZ KOŚCIOŁA

W siódmy dzień (sobota) tygodniowego odpustu Mszy świętej przewodniczył o godz. 11:00
ks. Wacław Barnaś, proboszcz z Cieniawy. Do południa przyszli w pielgrzymkach pieszych wierni wraz z duszpasterzami z Korzennej, Paszyna, Librantowej, Mogilna i Wilczysk. 
Gościł również ks. Mariusz Kmak, notariusz Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, który kazanie wygłosił i przewodniczył Mszy św. o godz. 18:00 oraz strażacy z pobliskich wiosek. Przyjechało 14 pocztów sztandarowych i orkiestra dęta OSP z Florynki. Nie sposób pominąć osoby pani poseł Barbary Bartuś, która nawiedziła nasze sanktuarium.