CZCICIELE JEZUSA PRZEMIENIONEGO W DZIĘKCZYNNYM UWIELBIENIU ZA DAR ŚWIĄTYNI SANKTUARYJNEJ

W ostatnim dniu (niedziela) tygodniowego odpustu Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił o godz. 11:00 ks. abp Wiktor Skworc, Arcybiskup Senior Archidiecezji Katowickiej. Zwrócił uwagę słuchaczy na sprawę pokoju w świecie i w sercach wierzących. Mówił on między innymi w swoim kazaniu, że „źródłem pokoju jest Chrystus Miłosierny, udzielający się człowiekowi przede wszystkim w sakramencie Pokuty i Pojednania. Tam dokonuje się rozbrojenie serca. Tam wycina się same korzenie ludzkich niepokojów przez przebaczenie i pojednanie”. Podczas innych Mszy świętych kazania wygłosił ks. Piotr Smoła, zastępca pełnomocnika biskupa tarnowskiego do spraw kapłanów chorych, emerytów i rencistów. W pielgrzymce przybyli również hodowcy gołębi pocztowych