Misje Święte 2023 – „W Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa z Matką Boża odczytujemy znaki czasów”

Misje Święte – święty czas. W niedzielę 3 września rozpoczęliśmy czas wyjątkowych rekolekcji w naszej parafii, które prowadzili Księża Misjonarze Saletyni – Ksiądz Maciej Kucharzyk z Gdańska i Ksiądz Wiesław Burski z Warszawy. Celem Misji jest odnowienie i umocnienie wiary nas wszystkich. Księża Misjonarze głosili nauki dotyczące naszego codziennego życia odpowiadając na pytanie jak żyć wiarą.  Uczestniczyliśmy w nabożeństwach odnawiających nasze przyrzeczenia chrzcielne, modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych idąc w procesji na cmentarz. Naszą modlitwą objęliśmy wszystkich chorych i cierpiących, a nasz Ksiądz Proboszcz padając na twarz pragnął przebłagać Boga za grzechy całej parafii. Święty czas zakończyliśmy 8 września świętując parafialny odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Módlmy się, aby czas Misji okazał się dla nas czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia.