OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA   11.02.2024 r.

  1. W dniu dzisiejszym przeżywamy:

–  Światowy Dzień Chorego. Wszystkich Seniorów i chorych zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem lourdzkim o godz. 15.00. Opiekunów prosimy o umożliwienie tym osobom udziału w tym nabożeństwie.

– ostatni dzień 40-godzinnego nabożeństwa, według następującego porządku:

  8.00 –   9.00 – Pagorek, Osików

10.00 – 11.00 – Gromnik, Krzemionki, Zamłynie, Zawodzie

12.00 – 13.00 – Równia, Pustki, Widomia, Karczyska

13.00 – 14.00 – Poddziale, od mostu w stronę kościoła

14.00 – 14.30 – Krużlowa Wyżna – Wieś, Centrum

14.30 – 15.00 – Koronka, Nieszpory Eucharystyczne i Msza Święta.

Natomiast w Starej Wsi według następującego porządku:

  11.00 – 12.00  Węglarnia, Strzylawki, Potoki

  12.00 – 13.00  Stara Wieś – Wieś, Nowa Wieś

  13.00 – 14.00  Bania, Podgranice

                        14.00  Msza święta

– Parafialny Teatr Religijny RENOVATIO zaprasza wszystkich do Sali Misterium na przedstawienie walentynkowe pt. ZNAK, które odbędzie się  w niedzielę 11 lutego o godz. 16.30 i 18.00.

– rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. Dziękujemy:

– za dzisiejszą ofiarę na cele parafialne,  

– 14 rodzinom za ofiary na potrzeby parafialne,

– dwóm rodzinom za ofiarę na korony dla figury Pięknej Madonny Krużlowskiej.

Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać!

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

– we środę – Popielec – rozpoczęcie Okresu Wielkiego Postu. Obrzęd posypania głów popiołem na Mszach Świętych w Krużlowej o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. w Starej Wsi o godz. 17.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja. Początek kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Składka na Ukrainę.

– Droga Krzyżowa w okresie wielkiego Postu będzie odprawiana według następującego porządku:

  • we czwartki dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 17.30, a po niej Nowenna i Msza św.  Prosimy bardzo, aby rodzice przyprowadzali na to nabożeństwo dzieci i zachęcali je słowem i przykładem. Dzieci ze szkół podstawowych będą mogły zabrać wówczas kontrolki z nabożeństwami wielkopostnymi. Rodzic – opiekun potwierdza swoim podpisem obecność dziecka na nabożeństwie.
  • w piątki droga krzyżowa dla dorosłych, młodzieży szkół średnich i pracującej o godz. 17.30, w Starej Wsi o 16.30 i Msza św.

–  piątek tego tygodnia będzie Dniem szczególnej modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Zachęcamy w tym dniu do ochotnego podjęcie postu i modlitwy w tych intencjach

– w przyszłą niedzielę rozpoczynamy o godz. 14.00 – I Kalwaryjską Drogę Krzyżową, o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św. Prosimy, aby Panowie – Przewodnicy prowadzili, jak zawsze, kalwaryjskie Drogi Krzyżowe. W Starej Wsi Droga Krzyżowa o godz. 8.30, Msza święta o godz. 9.30 z kazaniem pasyjnym i Nabożeństwo Gorzkich Żali.

– w najbliższą niedzielę – ofiara na tacę przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

4. Katechizacja przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński) dla narzeczonych, zostanie przeprowadzony w dniach od 08 – 10.03. 2024 roku w Grybowie (piątek, sobota, niedziela). Szczegóły w gablocie parafialnej.

5. Parafia Biała Niżna organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Europy, 9 dni, w dniach 04 – 12 maja tego roku. Zainteresowani mogą zabrać z przedsionka kartę informacyjną.

6. Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej oraz Starej Wsi informuje, że zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Samorządowego Przedszkola w Krużlowej Wyżnej odbywać się będą w dniach od 16 lutego do 1 marca 2024 roku. Wnioski pobrać można na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

7. Komisariat Policji w Grybowie, zwraca się z uprzejmą prośbą o prawidłowe parkowanie w obrębie kościoła podczas niedzielnej Mszy świętej. Prośba ta dotyczy szczególnie miejsc w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz przystanku autobusowego w obrębie zabytkowego kościoła.

Bardzo prosimy o zrozumienie i respektowanie tej prośby. Zatroszczmy się o wspólne bezpieczeństwo.

8. Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę o godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Zbigniew P. 347, Stanisława L. 192, Janusz D. 310, Rozalia M. 84, Łukasz M. 84, Stanisław U. 34, Krzysztof G. 207, Kazimierz G. 123, Jerzy G. 80, Mateusz J. 283.

Natomiast w Starej Wsi dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie kaplicy w minionym tygodniu. Bóg zapłać! Do sprzątania prosimy następujące rodziny: Katarzyna O. 208, Ewa O. 216, Małgorzata P. 2.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Jest jeszcze do nabycia kalendarz ścienny na rok 2024 (za dobrowolną ofiarę) z pięknymi religijnymi ilustrowanymi stronami.

10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności + Władysław Frączek z KN. Polecajmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu…